برگزاری نشست "فرصت¬های تجاری، سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6817/43/ص مورخ 98/06/12 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست "فرصت¬های تجاری، سرمایه¬گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان" در روز شنبه مورخ 98/06/23 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴