نابودی تدریجی تولید و تولیدکننده واقعی

نابودی تدریجی تولید و تولیدکننده واقعی


وزارت نفت قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی داخلی را از طریق بورس تا 35% و گاهی بیشتر افزایش داده که حتی از قیمت محصول نهایی در جهان نیز بالاتر رفته و متجاوز از 400 پترو پالایشگاه خصوصی واقعی به تعطیلی کشانده شده اند.
منصور عسگرزاده مدیرعامل شرکت پتروپل جم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اوپکس افزود: این افزایش قیمت ضمن آسیب رساندن جدی به واحدهای فعال بخش خصوصی، حتی در صورت بازگرداندن احتمالی قیمت ها نیز تا رونق مجدد تولید زمانبر بوده و مرگ تدریجی تولید، عدم صادرات و ارز آوری را رقم خواهد زد. در این راستا جلسات مشترکی با حضور اتحادیه، کمیسیون انرژی مجلس، شرکت ملی پخش و پالایش، ستاد برگزار شده اما اقدام مثبت عملی از سوی وزارت نفت دیده نشده است و در اقدامی دیگر صادرات بنزین از پالایشگاه های خصولتی از جمله هلدینگ خلیج فارس به کشورهای همسایه اگر چه به رونق صادرات کمک نموده است اما صدها پتروپالایشگاه خصوصی واقعی که تنها کریدور فعالیت آنها دسترسی به کشورهای همسایه بود را به تعطیلی کشانده است.
رئیس کمیسیون هیدروکربنی اتحادیه اوپکس در پایان گفت : بعد از گذشت شش سال از عمر دولت تدبیر و امید آیا وقت به رسمیت شناختن این واحد های پرتوان و تامین مواد اولیه با قیمت منصفانه و مناسب و حداقل اختصاص حتی یک درصد از بازار کشورهای همسایه به این واحدها فرا نرسیده است. در این خصوص وزارت صمت نیز تنها به صدور پروانه بهره برداری اکتفا نموده و حمایتی از این واحدها نمی کند.

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۰۳