اصلاح توافقات تعرفه ای و تجارت ترجیحی با کشور ترکیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6901/43/ص مورخ 98/06/13 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست تکمیل فهرست پیشنهادی اقلام صادراتی جهت اصلاح توافقات تعرفه ای و تجارت ترجیحی با کشور ترکیه جهت استحضار و اعلام نظر ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۳۹