تفاهم نامه همکاری اتاق تهران و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9901/98/الف ت مورخ 98/06/13 مدیر محترم تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص تفاهم¬ نامه همکاری فی¬مابین آن اتاق و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران جهت استحضار ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۴۹