ارتقا و احیای برند ساخت ایران

ارتقا و احیای برند ساخت ایران
احمد احسانی مدیرعامل شرکت روغن موتور قطران کاوه

احمد احسانی مدیرعامل شرکت روغن موتور قطران کاوه و از پیشکسوتان صنعت روغن در دور نهم هیئت مدیره به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند و در گفتگو با ماهنامه دنیای انرژی به بیان دیدگاه های خود در خصوص توسعه صادرات اتحادیه پرداختند که در پی می آید :

محورهای اصلی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در چهار بخش خلاصه می گردد اولین این محورها تلاش برای ارتقاء و احیاء برند Made in Iran برای محصولات تولیدی صادراتی اعضای اتحادیه است که با راه اندازی و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کشورهای هدف و تور بازاریابی برای اعضاء اتحادیه در بازار کشورهای افریقایی و سایر کشورهای همجوار با هدف مشتری یابی می توان به آن دست یازید . دومین محور اصلی، ایجاد بخش تحقیقات بازار صادراتی با هدف تهیه بولتن ها و گزارشهای کاربردی برای تجار و تولید کنندگان عضو اتحادیه، تهیه و تحلیل قیمت ها و روندهای بازار برای تجار و تولید کنندگان عضو اتحادیه، انجام ماموریت های مطالعات صادراتی برای تسهیل در عملکرد صادراتی اعضای اتحادیه، انجام تحقیقات اشتراکی برای کاهش هزینه تحقیقات میدانی صادراتی، انجام تحقیقات و بررسی موانع صادراتی داخلی و شناسایی راهکارها برای ارتباط با بخش قانونگذاری و دولتی و ایجاد تسهیلات در فرایند کسب و کار اعضای اتحادیه و انجام تحقیقات و بررسی موانع صادراتی در کشورهای هدف و شناسایی راهکارها برای ارتباط با بخش قانونگذاری و ایجاد تسهیلات در فرایند کسب و کار اعضای اتحادیه از طریق کانالهای قانونی نظیر وزارت نفت و وزارت امور خارجه قابل تحقق خواهد بود . توانمند سازی و تقویت اعضا با راه اندازی میز مشاوره صادراتی در حوزه های برندینگ، بسته بندی، قیمت گذاری همچنین برگزاری دوره های آموزشی صادرات، بازاریابی صادرات و بین الملل و سایر تخصصهای مورد نیاز در حوزه صادرات و کارگروه صادراتی متشکل از کارشناسان کمیسیون ها در جهت تسهیل و راه اندازی راهکارهای لازم در حوزه حمل دریایی، پولی، بانکی و قوانین حاکم در کشورهای هدف نیز سومین محور اصلی اتحادیه به شمار می رود. و آخرین این محورها اندازه گیری و پایش است که در برگیرنده طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد صنعت در بخش صادرات، پایش وضعیت صنعت بر اساس شاخصها و ارائه گزارش ادواری و تحلیل صنعت و چالشهای آن و تحلیل روند صنعت، تجمیع و مونیتورینگ شاخصهای اقتصادی داخلی و بین المللی پایه برای تسهیل در روند تصمیم گیری و مدیریت بازارهای صادراتی توسط اعضا به عنوان یک مرجع موثق و قابل اطمینان و پایش وضعیت عملکردی اعضاء با هدف ارتقاء جایگاه اتحادیه جهت بخش های نظارتی، قانونگذاری می باشد .
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰