همگرایی و گسترش منافع مشترک صنفی

همگرایی و گسترش منافع مشترک صنفی
وحید شیخی مدیرعامل شرکت دژپا


وحید شیخی فعال اقتصادی در زمینه تولید قیر و مدیرعامل شرکت دژپا بوده که در این دوره همانند دوره قبل عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس می باشد :

• افزایش تعاملات
بنظر من با توجه به اینکه اولین هدف از کار تشکلی و حضور ما در اتحادیه ایجاد همگرایی و گسترش منافع مشترک صنفی و اقتصادی جهت رونق فضای کسب و کارهایمان می باشد، برای تحقق این مهم در ابتدا لازم است سطح و میزان تعاملات خود را افزایش داده و عمیق تر نماییم تا بتوانیم منافع مشترک را کشف و گسترش دهیم و بصورت گروهی نتایج را ایجاد کنیم. در این راستا می توان به افزایش تعاملات بین اعضاء، انجمن های موازی و دیگر اتحادیه ها، اتاق های بازرگانی و در نهایت ساختار حاکمیت اشاره کرد.

• گسترش فضای شفافیت
یک تشکل در صورتی که دائماً حاضر باشد فعالیت های اصناف مربوطه و عملکرد های اقتصادی و قوانین کشور را با بررسی و ارائه راهکارهای کارشناسی شده و قابل اجراء بازنگری نماید و در اصلاح آنها پیشگام بوده و حاضر به تغییر و تحول باشد قطعاً در بلند مدت برای اعضاء تبدیل به فضایی امن و دوست داشتنی و برای مجموعه حاکمیتی کشور مشاوری امین و کارآمد خواهد بود و در نتیجه در رشد و شکوفایی کشور نقش آفرین می شود.
• برندسازی
اتحادیه با توجه به شرایط اعتباری که در اصناف مربوطه دارد و حجم عملیات تولید و صادرات که از طریق اعضاء آن صورت می پذیرد فضای بسیار مناسبی برای پرورش و معرفی بهینه خود در بخش های مختلف دارد که در این زمینه نیز آماده هستیم تا با مشارکت در جلسات مربوطه و ارائه راهکار های مناسب و ارتباط با سازمان هایی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تهران که به عنوان نماینده متعامل اتحادیه حضور دارم بتوانم با ارتقاء جایگاه و شأن اتحادیه شرایط بهتری را برای امروز و آینده اعضاء کسب کنیم و با تقویت بخش بین الملل نیز بتوانیم در سطح جهانی تأثیرگذاری بیشتری ایفاءکنیم.

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹