دبیرکل جدید اتاق بازرگانی ایران منصوب شد

دبیرکل جدید اتاق بازرگانی ایران منصوب شد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران را در دوره جدید منصوب کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از پذیرش استعفای علیرضا اشرف، طی حکمی «محمدرضا رمضانی» را به عنوان دبیر کل اتاق ایران منصوب کرد. بر این اساس محمدرضا رمضانی به عنوان دبیرکل اتاق ایران فعالیت خود را از امروز آغاز کرد.

غلامحسین شافعی روز گذشته با استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده بود.

رمضانی پیش‌از این سال‌ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران فعالیت داشت و از مدیران باسابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود.

در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونان، مدیران و کارکنان بیش از پیش موفق و موید باشید.
۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۳