چهارمین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و حفاظت از زیرساختهای حیاتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1200934-1083 مورخ 98/07/02 دبیر محترم چهارمین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و حفاظت از زیرساخت های حیاتی در خصوص برگزاری "چهارمین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و حفاظت از زیرساختهای حیاتی" در تاریخ 21 و 22 آبان¬ماه سال جاری جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶