سمینار آموزشی "مدیریت جلسات و ساختار تصمیم¬گیری در جلسات هیئت مدیره"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 43/7963/ص مورخ 98/07/07 معاون محترم تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آموزشی "مدیریت جلسات و ساختار تصمیم¬گیری در جلسات هیئت مدیره" در تاریخ 10و 17 مهرماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷