برگزاری جلسه عمومی با مدیر کل محترم دفتر استرداد ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، روز چهارشنبه مورخ 17-07-98، رأس ساعت 14:30

اعضاء محترم اتحادیه

باسلام؛
احتراما بر اساس پیگیری های بعمل آمده با اداره کل استرداد ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، به آگاهی می رساند، جلسه عمومی با حضور جناب آقای عچری و جمعی از همکارانشان در روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 راس ساعت 14:30 در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار خواهد شد.
بر این اساس درخواست می شود، ضمن اعلام موضوعات مورد نظر خود جهت طرح در جلسه به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/07/14، نماینده شرکت متبوع خود برای حضور در این جلسه (یک نفر) را به اتحادیه معرفی نمایید.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۶