تغییر زمان برگزاری جلسه عمومی با مدیر کل محترم دفتر استرداد ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، روز سه شنبه مورخ 16-07-98، ساعت 14:30

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً، پیرو نامه شماره 25942/1398 مورخ 1398/07/09 درخصوص برگزاری جلسه عمومی با حضور جناب آقای عچری و جمعی از همکارانشان، به استحضار می رساند براساس تماس تلفنی از دفتر ایشان و به دلیل تداخل جلسات اداره کل استرداد ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، جلسه مذکور در روز سه شنبه مورخ 1398/07/16 رأس ساعت 14:30 در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار خواهد شد. بر این اساس درخواست می شود، ضمن اعلام موضوعات مورد نظر خود جهت طرح در جلسه به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/07/14، نماینده شرکت متبوع خود برای حضور در این جلسه (یک نفر) را به اتحادیه معرفی نمایید.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸