نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی
نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.

در اولین جلسه این شورا که با حضور نمایندگانی از تشکلهای خصوصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اتاق بازرگانی ایران و تهران، روابط عمومی های شرکت ملی نفت، پتروشیمی، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران همچنین اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به عنوان متولی و سیاست گذار و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه برگزار شد اهداف برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی توسط بخش خصوصی تشریح گردید و گزارشی از روند دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه ارائه داده شد، همچنین فهرست گروه های کالایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت تعیین گردید.
نشستهای تخصصی B to B ، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها ، روابط عمومی و اطلاع رسانی و امور بین الملل، صادرات، ارتباط با نهادهای دولتی و فضاهای کسب و کار مرتبط همچون بانک، بورس و بیمه همه از جمله کمیته های مربوط به نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت هستند که مورد بررسی این شورا قرار گرفت.
در این نشست و طبق آرای حاضرین در جلسه، آقای ناصری مشاور رئیس کل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان رئیس شورا، آقای اسلامی دبیرکل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (استصنا) به عنوان نائب رئیس و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران به عنوان دبیرخانه و آقای رفیعی فر به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند.
نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 13 الی 16 بهمن 98 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت

نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت

نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت

نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت


۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸