ارجاع طرح تحریم کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران به کارگروه ویژه

ارجاع طرح تحریم کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران به کارگروه ویژه
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح تحریم کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران برای بررسی‌های بیشتر به کارگروهی ویژه ارجاع شد.

 
حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در نشست امروز طرح یکی از نمایندگان مبنی بر نفروختن نفت به کشورهای تحریم‌کننده نفتی ایران مطرح شد که با نظر نمایندگان این طرح به کارگروهی ویژه برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی در دستور کار کمیسیون انرژی قرار شد که کمیته‌ای ویژه متشکل از اعضای کمیته نفت و گاز و کارشناسان طرح یادشده را بررسی کند.

وی ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون انرژی بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری بود که به مدت ۵ سال با تصویب مجلس به صورت موقتی اجرایی شد و امروز که مهلت آن به پایان رسید باید مجدداً با رأی مجلس به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بندهای مربوط به کمیسیون متبوعش مربوط به این طرح در نشست امروز بررسی شد، گفت: نظر اعضای این کمیسیون بر اداره شدن شرکت ملی نفت بر اساس قانون وزارت نفت بود نه قانون مدیریت خدمات دولتی.

۱ آذر ۱۳۹۱ ۱۴:۱۶