بازدید معاون وزیر نفت از مناطق پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمی در استان کرمانشاه

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمی در اسلام آباد غرب استان کرمانشاه بازدیدکرد.
به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه مدیران ارشد این شرکت و همچنین مقام های عالی استان کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه(1 آبان ماه) از مناطق پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمی درمنطقه اسلام آباد غرب بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد ،شهرک مرصاد و نیز منطقه و سد شیان از مناطقی بودندکه امروز مورد بازدید مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت.

گفتنی است :در جریان این بازدیدها مقام های عالی استان کرمانشاه گزارش هایی را درمورد زیرساخت ها و وضعیت موجودمناطق یاد شده ارائه کردند.

۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۴۵