نظم نوین جهانی، خداحافظ جهانی شدن، سلام بر دنیای چند قطبی

نظم نوین جهانی، خداحافظ جهانی شدن، سلام بر دنیای چند قطبی
رضا مدیرقمی، تحلیلگر ارشد امور بین الملل
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸