ظرفیت مناسب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی ،این ظرفیت در بخش خصوصی وجود دارد که حضور پررنگ‌تری در بخش سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی داشته باشد.
مجتبی صفایی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: پتروشیمی از ارکان مهم اقتصاد و صنعت کشور بوده و با توجه به برخورداری ایران از امتیازهایی همچون موقعیت جغرافیایی بی نظیر، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، یک فرصت جذاب، مطمئن و رو به رشد برای سرمایه گذار ی است.
وی افزود: همچنین، حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه به جای پالایشگاه می‌تواند درآمد کشور را در حوزه پتروشیمی افزایش دهد. پتروپالایشگاه‌ها مخلوطی از تکنولوژی پالایشگاه و پتروشیمی‌ها هستند و این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند که ارزآوری از این صنعت را چندین برابر کنیم.
صفایی تصریح کرد: پتروشیمی نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند و بویژه در صنایع پایین‌دستی می‌تواند علاوه بر تاثیر مثبت در رشد اقتصادی بر اشتغال‌زایی، ارزآوری و همچنین شکست دیوارهای تحریم نیز موثر واقع شود.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع پتروشیمی مهم تلقی می‌شود، وضع فعلی صنایع پتروشیمی کشور مطلوب است، اما با هدف گذاری‌های انجام شده فاصله داریم، نباید بازار محصولات پتروشیمی را به منطقه محدود بدانیم.
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸