اطلاعیه عدم حق واگذاری کارت بازرگانی

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 140/1398/29990/900 مورخ 98/07/24 قوه قضائیه دادستان کل کشور در خصوص اطلاعیه عدم حق واگذاری کارت بازرگانی جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۵۷