فهرست مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعب شرکت¬های خارجی در ترکمنستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9394/43/ص مورخ 98/08/08 معاون محترم تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فهرست مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شعب شرکت¬های خارجی در ترکمنستان جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳