ساخت مبدل آلیاژی E-36203 در پتروشیمی‌ کارون

مبدل E-36203 واحد DRY پتروشیمی کارون برای اولین بار در کشور توسط متخصصان داخلی طی دوماه ساخته و به بهره‌برداری رسید.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون، مطیری نژاد رئیس واحد بازرسی فنی مجتمع گفت: این مبدل از خرداد ماه سال 1397 جهت ساخت به شرکت دانش بنیان شگفت افزار فارس سفارش داده شد که به علت آلیاژی بودن تیوپ‌های این مبدل برای ساخت نیاز به تکنولوژی خاصی است.
وی افزود: با پشتکار و درایت متخصصان ایرانی در شهریور ماه سال جاری ساخت این مبدل به اتمام رسید و تحویل پتروشیمی کارون شد و در حال حاضر بدون هیچگونه مشکلی در سرویس قرار دارد.
مطیری نژاد تصریح کرد:نقش این تجهیز در فرآیند تولید،حفظ دمای سیال و جدا سازی گازهای مازاد در برج Degasser است.مدت زمان تهیه متریال مبدل مذکور حدودا 14 ماه و ساخت مبدل در مدت زمان دو ماه انجام شد.
رئیس واحد بازرسی فنی و حفاظت فلزات پتروشیمی کارون اظهار داشت:ساخت این مبدل از سه منظر صیانت از محیط زیست، تداوم تولید و افزایش ضریب ایمنی محیط کار اهمیت بسیار زیادی دارد، مهمترین آن با توجه به سمی بودن سیال، صیانت از محیط زیست به عنوان یک سرمایه ملی است و همچنین تداوم تولید و افزایش ضریب ایمنی محیط کار که جزو اهداف استراتژیک شرکت پتروشیمی کارون است.
گفتنی است، مبدل مذکور از نوع Double tube sheet بوده و جنس تیوپهای مبدل Inconel و Tube sheet دارای Inconel clad است.
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۲۵