گزارش ملاقات کارشناس اقتصادی سفارت با معاون اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9562/43/ص مورخ 98/08/13 معاون محترم تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گزارش ملاقات کارشناس اقتصادی سفارت ج.ا.ایران با معاون اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۳۱