ظرفیت ها و امکانات و برنامه های منطقه آزاد چابهار

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9584/43/ص مورخ 98/08/13 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ظرفیت¬ها و امکانات و برنامه های منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳