نحوه اکتشاف لایه نفتی جدید در استان خوزستان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: برای کشف لایه نفتی جدید از اطلاعات چاهی که در آب تیمور ۵۳ زده شد استفاده کردیم و داده‌های این چاه و داده‌های لرزه نگاری را کنار هم قرار دادیم و با کارهای شبیه‌سازی مشخص شد این لایه نفتی وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری درباره جزئیات کشف میدان بزرگ نفتی جدید در استان خوزستان گفت: به دنبال روش‌های جدید برای تله‌های ترکیبی هستیم. از سال ۹۵ مدیریت اکتشاف تغییر رویکرد داده است و از وظیفه به پروژه محور تغییر پیدا کرده است.

وی افزود: ما با تاکید بر ضرورت مطالعه یکپارچه به جای نگاه به یک منطقه کوچک، پروژه‌های لرزه‌نگاری را شروع کردیم که برای کارهای اکتشافی حائز اهمیت است. تمرکز ما در حوزه اکتشاف به میادین قدیمی هم بوده و استراتژی کشف بین میادین بزرگ موردتوجه قرار گرفت.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: برای کشف این لایه از اطلاعات چاهی که در آب تیمور ۵۳ زده شد استفاده کردیم و داده‌های این چاه و داده‌های لرزه نگاری را کنار هم قرار دادیم و با کارهای شبیه‌سازی مشخص شد این لایه نفتی وجود دارد. در این پروژه شرکت ملی حفاری نیز کمک‌های ارزشمندی داشتند.

هندی افزود: لایه زمین‌شناسی میدان «نام آوران»، «ایلام» است.
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱