در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران چه گذشت؟هم صدایی دولت با دغدغه های بخش خصوصی

در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران چه گذشت؟هم صدایی دولت با دغدغه های بخش خصوصی
سی و سومین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران در حالی برگزار شد که بررسی مواد دیگری از قانون بهبود محیط فضای کسب وکار که مرتبط به تشکل ها است در دستورکار این نشست قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه، ابتدا آقای سیاسی‌راد،مشاور کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران به طور اختصار به موضوعات مطرح شده در جلسه گذشته اشاره کرد و سپس در رابطه با انواع سیستم های انجمنی در جهان توضیحاتی ارائه داد.
به گفته وی، سیستم های انجمن در حال حاضر در جهان شامل، رویکرد محفلی، رویکرد صنف گرایی، رویکرد شبکه ای، رویکرد تکثرگرایی و رویکرد نوصنف گرایی می شود.
او سپس با بیان ویژگی یک سیستم انجمنی خوب، توضیح داد: سیستم انجمنی خوب سیستمی است که بر فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان تاثیرگذار باشد.
سیاسی راد در رابطه با انجمن های توانمند در سیاستگذاری، تصریح کرد که در این انجمن ها تامین مالی از منابع مختلف است در حالی که پایگاه های متنوع حمایت اعضا وجود دارد و تعادل بین پرسنل حرفه ای و کارشناسی اعضا برقرار است.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون هر یک در رابطه با مباحث مطرح شده از سوی مشاور کمیسیون نظرات خود را بیان کردند. همچنین ابوالحسن خلیلی گزارشی را با موضوع تعاونی ها و اجلاسی که در این زمینه برگزار شده بود ارائه کرد.
مجتبی خسروتاج از دیگر اعضای کمیسیون نیز در این نشست به موضوع دیگری اشاره کرد. او خواستار دعوت از تشکل های به زعم وی آسیب دیده به نشست های کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران شد تا آنطور که وی عنوان کرد، نمایندگان این تشکل ها به صورت رو در رو موضوعات و مشکلات خود و مجموعه واحدهای تولیدی عضو را با نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون در میان بگذارند.
احمد پورفلاح نیز در این نشست، به قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی تاکنون زمان و هزینه زیادی را روی این قانون صرف کرده است، این اطمینان را داد که دولت نیز به این قانون تمکین کند.
او خواستار اهتمام و همدلی خاص بخش خصوصی برای تحقق این قانون شد و به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه های فعالان اقتصادی که ماه ها و سال ها از زبان این قشر جاری شده است، این روزها از سوی مسوولان دولتی بازگو می شود که به گفته وی بیانگر هم صدایی بخش های دولتی با بخش خصوصی است.

۵ آذر ۱۳۹۱ ۲۳:۲۴