عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی

۶ میلیون بشکه نفت خام سبک، سنگین و میعانات گازی هفته آینده در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه می شود.
امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی، گفت: دوشنبه، ۲۷ آبان، ۲ میلیون بشکه میعانات گازی با قیمت پایه ۵۷.۸۷ دلار به ازای هر بشکه، سه شنبه، ۲۸ آبان، ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک با قیمت پایه ۵۶.۷۲ دلار به ازای هر بشکه و چهارشنبه، ۲۹ آبان، ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین با قیمت پایه ۵۲.۷۷ دلار به ازای هر بشکه در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه خواهد شد.بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ وزارت نفت مکلف هست ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی عرضه کند که عرضه های امسال از جمله عرضه این هفته بر این اساس این قانون است.به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی نفت ایران، خریداران می‎توانند تا ۳ ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در سایر مناطق منوط به تایید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است.بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‎های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸