برگزاری همایش روز اقتصاد کنیا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10601/43/ص مورخ 98/09/02 معاون محترم تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "همایش روز اقتصاد کنیا" در روز دوشنبه مورخ 98/09/04 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰