شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید اعلامی سازمان مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 10622/43/ص مورخ 98/09/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید اعلامی سازمان مالیاتی جهت استحضار ارسال می شود.

 

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۳