برگزاری همایش بزرگ اوراسیا

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 30282/230 مورخ 98/09/02 مدیرکل محترم دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری "همایش بزرگ اوراسیا" مورخ 10/09/98 جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷