برگزاری همایش اوراسیا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 10679/43/ص مورخ 98/09/04 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش بزرگ اوراسیا در روز یکشنبه مورخ 98/09/10 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۶