همایش نقش فعالان اقتصادی در تحقق گام دوم انقلاب با استفاده از ظرفیت بسیج

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10688/43/ص مورخ 98/09/04 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "همایش نقش فعالان اقتصادی در تحقق گام دوم انقلاب با استفاده از ظرفیت بسیج" در روز سه شنبه مورخ 98/09/05 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۹