طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 10691/43/ص مورخ 98/09/04 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸