رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 30613/430/98 مورخ 98/09/03 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص "رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱