کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی در بهار امسال

کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی در بهار امسال
درآمدهای نفتی کشور درسه ماهه اول امسال 40 درصد کاهش داشته است .
به گزارش نکونیوز و به نقل از آمارهای بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال ارزش صادرات نفتی کشور به 19 میلیارد و 864 میلیون دلار ر سید که نسبت به سه ماهه اول سال 1390 حدود 40.4 درصد کاهش داشته است . در سه ماهه اول پارسال ارزش صادرات نفتی کشور معادل 33 میلیارد و 335 میلیون دلار بود .
بنا بر این گزارش ارزش واردات گاز و فرآورده های نفتی در این مدت با 101.6 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال به یک میلیارد و 123 میلیون دلار رسید .
گزارش بانک مرکزی از صادرات نفتی در ماه اول امسال نشان می دهد که ارزش صادرات نفت در فروردین ماه امسال با 28.7 درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به 6 میلیارد و 821 میلیون دلار رسید . در ماه اردیبهشت به 6 میلیارد و 519 میلیون دلار رسید که در مجموع کاهش صادرات نفتی در دو ماهه اول امسال نسبت به دو ماهه اول پارسال به 34.2 درصد بود .
در ماه خرداد ،ارزش صادرات نفتی ایران حدود 6 میلیارد و 524 میلیون دلار بود .
کاهش ارزش صادرات نفتی ایران باعث شده است که ارزش صادرات کالا ایران در سه ماهه اول امسال به رغم افزایش 12 درصدی صادرات غیر نفتی 33 درصد نسبت به سه ماهه اول پارسال کاهش داشته باشد .
مقایسه صادرات نفت و واردات فراورده های نفتی در سه ماهه 90 و 91(برحسب میلیون دلار )
 3 ماهه 90سه ماهه 91درصد تغییرات
صادرات نفت333351986440.4-
واردات گاز و فراورده های نفتی5571123101.6
۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۹:۵۱