مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد؛

ارتباط موثر و ادامه‌دار از مزایای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع پایین‌دست نفت است

ارتباط موثر و ادامه‌دار از مزایای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع پایین‌دست نفت است
برقراری ارتباط نزدیک و بی‌واسطه میان تولیدکننده و عرضه‌کننده محصولات و فرآورده‌های از مهم‌ترین اهداف نمایشگاه‌های صنایع پایین‌دست نفت است.

در رابطه با این موضوع، جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به خبرنگار اوپکس گفت: نفس برگزاری نمایشگاه‌های صنعت نفت و جمع شدن فعالان این حوزه در یک مکان مشخص امر پسندیده و بسیار مطلوبی است اما به شرطی که از حالت نمایشی و تشریفاتی دور شده و در نمایشگاه فعالان حوزه بتوانند باهم ارتباط موثر برقرار کنند.
وی در ادامه افزود: از آنجاکه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجموعه‌ای از شرکت‌ها و صنایع پایین‌دست نفت است وظیفه خود می‌داند که در رویدادهای نفتی و به ویژه پتروشیمی و پایین‌دست نفت شرکت کند.
ربیعی ابراز امیدواری کرد که تمام فعالان صنعت پتروسیمی و فرآورده‌های نفتی با حضور پُررنگ در نمایشگاه‌های وابسته به این حوزه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی بازی کنند.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پایان یادآور شد در صورتی می‌توان به بقا و دوام صنعت مهم و تاثیرگذار نفت و فرآورده‌های نفتی امیدوار بود که این صنعت پویایی و رونق خود را در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مربوط به این حوزه نشان دهد. به گفته ربیعی، آن زمان است که ارتباط موثر ، پویا و ادامه داری میان مشتریان و تولیدکنندگان برقرار خواهد شد که هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه‌های پایین‌دست نفت نیز ایجاد تعامل و تسهیل ارتباط میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان محصولات و فرآورده‌های نفتی است.

 

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶