برگزاری همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11040/17/ص مورخ 98/09/11 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش فرصت¬های تجاری و سرمایه¬گذاری ایران و عمان در روز یکشنبه مورخ 98/09/17 جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶