تأمین و تولید انواع مشعل¬های صنعتی توسط شرکت پارس مشعل

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 241840/60 مورخ 98/09/11 مدیرکل محترم صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص "تأمین و تولید انواع مشعل¬های صنعتی توسط شرکت پارس مشعل" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۸