فراخوان کارگاه آموزشی "پژوهش¬های موردی در روش¬های پرداخت بین¬المللی و ضمانتنامه¬ها"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9783/ICC مورخ 98/10/24 دبیرخانه محترم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "پژوهش¬های موردی در روش¬های پرداخت بین¬المللی و ضمانتنامه¬ها" در تاریخ 3 و 4 اسفندماه 1398 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۲۹