فعال¬سازی دوره جدید فعالیت کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 13861/17/ص مورخ 98/11/06 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعال-سازی دوره جدید فعالیت کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲