دعوت از اعضا برای بازدید از سالن اتحادیه در نمایشگاه پایین دست نفت

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
بدینوسیله از شما عضو محترم اتحادیه دعوت به عمل می آید تا از اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دست نفت که از تاریخ 13 لغایت 16 بهمن ماه 1398 بازدید فرمایید.

زمان: 13 لغایت 16 بهمن ماه 1398
ساعات بازدید 9 صبح الی 5 بعدازظهر
مکان: بزرگراه شهید دکتر چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالنهای 6 و 7باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸