ابلاغیه در خصوص "کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیند اجرایی دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14081/14/ص مورخ 98/11/12 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ابلاغیه به منظور "کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیند اجرایی دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳