برگزاری نمایشگاه پایین دست نفت در روزگار تحریم سخت‌تر از هر زمان دیگری است

برگزاری نمایشگاه پایین دست نفت در روزگار تحریم سخت‌تر از هر زمان دیگری است

در شرایط سخت اقتصادی، برگزاری نمایشگاه هایی از این دست نشانه وجود ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی فعال در صنایع پایین دستی نفت است که می تواند بعنوان الگویی موفق برای سایر صنایع لحاظ شود.
اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت در حالی برگزار شد که کشور سخت ترین روزهای اقتصادی خود را در اوج تحریم ها می گذراند و صنعت نفت در نوک پیکان این تحریم های ظالمانه قرار دارد.
پدرام سلطانی عضو شورای عمومی فدراسیون اتاق های باژزگانی در حاشیه این نمایشگاه با تاکید بر شرایط ناهموار اقتصادی گفت: نمایشگاه یکی از ارکان ارتباط با ذینفعان است و طبیعتا فعالان اقتصادی هر حوزه باید بروز و ظهور قوی در چنین رویدادهایی داشته باشند.
از سویی دیگر در میان نمایشگاه های بین المللی، جای خالی بخش پایین دستی نفت نیز احساس می شد و جای خرسندی دارد که این نمایشگاه برای اولین بار به همت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.
اما باید یادآور شد در روزگار سخت اقتصادی، برپایی چنین رویدادهایی به مراتب سخت تر از ایام عادی است. اما برگزاری موفقیت‌آمیز این نمایشگاه نشانه ای از ظرفیت های موجود در صنعت پایین دست نفت بوده که به همت اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به عرصه ظهور رسید. البته طبیعی است که در ابتدای هر قدم بلندی، برخی موانع و چالش ها وجود داشته باشد اما استمرار در این راه می تواند مسیر برگزاری نمایشگاه در سال های آتی را هموارتر کند.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکارهای رونق بخشی به نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت نیز بیان داشت: به اعتقاد بنده دردرجه اول بخش خصوصی و تشکل ها باید در سال های آینده برگزار کننده کلیه رویدادهای صنعت نفت باشند، بدین معنی که حتی از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا سایر نمایشگاه های برگزار شده در این حوزه باید توسط بخش خصوص برگزار شود. این کمترین کاری است که وزارت نفت و دولت بعنوان خصوصی سازی می تواند به بخش خصوصی واگذار کند. قطعا این موضوع هم موجب تقویت توان و جایگاه تشکل ها می شود و هم موجب یک همگرایی در برگزاری چنین رویدادهای خواهد شد.
اما بازاریابی بین المللی این رویداد درسال آینده در جهت اینکه بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان در نمایشگاه حضور موثرتری داشته باشند، بسیار ضروری است. البته تقویت اطلاع رسانی داخلی با هدف اینکه ذینفعان بیشتر در حوزه اخبار این نمایشگاه قرار گیرند باید مورد توجه باشد. از سویی دیگر بهبود وضعیت اقتصادی و کنار رفتن سایه تحریم ها، شرط لازم برای توفیق هر چه بیشتر چنین رویدادهای در عرصه بین المللی است که امیدواریم تا سال آینده این شرایط تسهیل شود.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۵