برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با رمز ارزها و بلاکچین در تجارت بین الملل" اتاق اسپانیا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14174/17/ص مورخ 98/11/13 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با رمز ارزها و بلاکچین در تجارت بین¬الملل" در روز سه شنبه مورخ 98/11/29 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۵۹