برگزاری نشست تخصصی بررسی فرصت¬های تجاری ایران و ارمنستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14173/17/ص مورخ 98/11/13 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست تخصصی بررسی فرصت¬های تجاری ایران و ارمنستان در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲