ابلاغیه "قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14299/14/ص مورخ 98/11/15 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ابلاغیه "قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۱۰