تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14329/17/ص مورخ 98/11/15 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۱۲