برگزاری همایش "بررسی فرصت¬های همکاری ایران و هند"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 19787/98/الف ت مورخ 98/11/14 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری همایش "بررسی فرصت¬های همکاری ایران و هند" در تاریخ 28 بهمن¬ماه 1398 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۱۵