درخواست ارسال لیست کالا و تعرفه¬های پیشنهادی جهت تجارت با ازبکستان

فوری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14435/17/ص مورخ 98/11/19 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارسال لیست کالا و تعرفه¬های پیشنهادی به منظور تجارت با ازبکستان جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷