اتحادیه اوپکس تشکل خصوصی برگزیده اتاق بازرگانی ایران

اتحادیه اوپکس تشکل خصوصی برگزیده اتاق بازرگانی ایران
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به عنوان دومین تشکل برتر خصوصی در سال 98 برگزیده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت با ابراز خوشنودی از کسب امتیاز دومین تشکل خصوصی سراسری ایران توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، این عنوان را به هیئت مدیره و اعضای اتحادیه تبریک گفت.
همچنین علیخانی معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران در این خصوص یادآور شد، اتاق بازرگانی ایران با توجه به عملکرد انجمن ها و تشکل ها عناوین اول و دوم برترین تشکل های خصوصی سراسر ایران را به سندیکای برق و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعطا نمود.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷