اعلام لغو کلیه جلسات کمیسیون های تخصصی تا پایان اسفندماه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به استحضار می رساند، براساس مصوبه هیئت مدیره محترم اتحادیه، کلیه جلسات کمیسیون های تخصصی به جهت رعایت بهداشت عمومی تا پایان اسفندماه سال 1398 لغو می گردد. لذا مراتب جهت آگاهی ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۴۲