درخواست ارسال انتظارات و نقطه نظرات اعضاء از مجلس یازدهم

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام و احترام؛
همان طور که مستحضرید در خرداد ماه سال 1399 مجلس یازدهم آغاز به کار خواهد کرد. همزمان با این رویداد، اتحادیه در نظر دارد، در خصوص انتظارات بخش خصوصی از مجلس یازدهم گزارش و مطالعه¬ای را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. بدین منظور انتظار داریم، شما عضو محترم در این خصوص همراهی و اهتمام لازم را بعمل آورید. با توجه به جایگاه مجلس در نظام حکمرانی کشور و نقش و تأثیر قوه مقننه بر فعالیت های بخش خصوصی، از اعضاء محترم درخواست می¬شود انتظارات خود از مجلس یازدهم را به صورت مکتوب و حداکثر تا تاریخ بیستم اسفند ماه به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایید.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۴۴