روند متوسط قیمت نفت کوره (180) در سال 2019 و دو ماهه اول 2020

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست نمودار روند متوسط قیمت فوب خلیج فارس نفت کوره (180) در سال 2019 و دو ماهه اول 2020، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹